Kurs ATPL(A)

Kurs teoretyczny do samolotowej licencji liniowej – ATPL(A) – przeznaczony jest dla pilotów posiadających licencję PPL(A). Kurs odbywa się w trybie korespondencyjnym (distance learning), tzn. że tylko 20% czasu szkolenia (144h) trzeba spędzić w klasie. Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do egzaminów państwowych zdawanych przed władzą lotniczą np. LKE w ULC oraz do pracy w charakterze pilota zawodowego, w tym dowódcy w załodze wieloosobowej w przewozie lotniczym. Miejsce szkolenia to Katowice lub Warszawa.

Cena od:

0 PLN

Czas do:

0 m-cy

Prowadzone przez nas szkolenie ma na celu przygotowanie do:

Zdania egzaminów państwowych na licencję ATPL(A)

Rekrutacji do linii lotniczych

Pracy pilota zawodowego

Oprócz wiedzy czysto teoretycznej nabywanej z podręczników elektronicznych Padpilot uczestnicy naszego szkolenia zdobywają kompetencje wymagane przez firmy lotnicze zatrudniające pilotów tj.

  • stosowanie procedur i przepisów
  • komunikacja
  • współpraca w zespole i przywództwo
  • rozwiązywanie problemów
  • świadomość sytuacyjna i zarządzanie informacją
  • zarządzanie obciążeniem pracą

W tym celu nasi instruktorzy oprócz przekazywania wiedzy dzielą się swoim praktycznym doświadczeniem oraz ćwiczą z uczestnikami rozwiązywanie praktycznych problemów ze swojej dziedziny.

Unikalną zaletą oferowanego przez nas szkolenia są tzw. zajęcia hangarowe czyli praktyczne zajęcia z ogólnej wiedzy samolotach realizowane na samolotach liniowych, takich jak np. A320, B737, itp.


Szkolenie prowadzone jest w trybie korespondencyjnym (distance learning), polegającym na połączeniu nauki własnej z e-podręczników Padpilot oraz udziale w zajęciach zorganizowanych prowadzonych przez instruktorów szkolenia naziemnego. Harmonogram szkolenia pozwala na naukę własną z każdego przedmiotu przed zajęciami zorganizowanymi, tak aby przychodząc na zajęcia z instruktorem uczestnik miał już przynajmniej podstawową wiedzę z przedmiotu i mógł w nich aktywnie uczestniczyć. Systematyczne nabywanie wiedzy jest potwierdzane kolejnymi sprawdzianami postępów w nauce (progress test) a cały kurs podsumowywany jest egzaminem końcowym z całego zakresu szkolenia.

W czasie szkolenia uczestnicy są także poddawani tzw. ocenie kształtującej i podsumowującej w zakresie tzw. 100 KSA (Knowledge Skills Attitudes). Oceny te mają na celu najpierw najpierw pokazać uczestnikom w jakim miejscu są ich kompetencje na początku szkolenia a następnie ocenić je na końcu. Oceny te skutkują wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o stopniu spełnienia wymogów 100KSA, niezależnie od zaświadczenia o ukończeniu kursu ATPL(A).

Zajęcia stacjonarne odbywają się w jednej z dwóch lokalizacji: Katowice Muchowiec lub Warszawa Babice. Dzięki zazębianiu się harmonogramów istnieje możliwość zaliczenia brakujących w wyniku nieobecności zajęć w drugiej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami

+ 48 608 012 006
+ 48 697 967 023
mail@dedalos.pl
NIP: 9542825090
REGON: 388534100
KRS: 0000891949

40-271 Katowice, ul. Lotnisko 1